El passat 28 de gener, coincidint amb el dia mundial per la reducció del CO2, l’alumnat de 2n d’ESO i de Grau Bâsic van treballar en una activitat que versava sobre la petjada ecològica. Es va fer el càlcul de la petjada de carboni, la representació de la petjada i la reflexió individual i col.lectiva al respecte de l’impacte que generem sobre el planeta amb les nostres accions quotidianes. Després, cada alumne va anotar un compromís individual per a reduir aquest impacte i minimitzar la seva petjada.

La petjada ecològica