El centre ha creat una guia pràctica en línia amb l’objectiu d’ajudar i acompanyar les famílies perquè tinguen els recursos, les habilitats i les competències necessàries per garantir un acompanyament òptim en el procés d’aprenentatge dels seus fills.

La guia explica de manera didàctica, visual i pràctica quines són les eines digitals que s’utilitzen al centre i com funcionen, així com els canals de comunicació amb l’escola. A més, en el manual també hi ha un espai dedicat a la seguretat a la xarxa.

La iniciativa forma part de l’Estratègia Digital de Centre (EDC), la qual definix i concreta les línies d’actuació del centre que fan possible que docents, alumnat i centre assolisquen la competència digital.

Itec oferix suport i assessorament en competència digital a les famílies