S’entén per tràiler de llibre un vídeo curt que té com a objectiu presentar de manera breu i visual l’atmosfera d’un llibre, sense mostrar-ne la trama completa ni el desenllaç, de manera que suggereixi i generi interès del lector per llegir  aquell llibre.

Aquest concurs  es convoca amb l’objectiu de promoure la lectura emprant la creativitat i  l’ús de les Tics per elaborar un vídeo-resum del llibre que s´ha  llegit, apropant-lo al possible lector/a mitjançant eines audiovisuals més atractives i actuals que el comentari escrit.

A QUI S’ADREÇA

A tot l’alumnat del nostre centre,  agrupat en tres categories:

  1. a) Primer i segon d’ESO
  2. b) Tercer i quart d’ESO
  3. c) Primer i segon de batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior. Altres ensenyaments post-obligatoris.

Els alumnes formaran equips de fins a tres  persones. Cada equip pot presentar únicament un tràiler de llibre al concurs.

QUÈ PRESENTEM:

El Concurs consistirà en la realització per part de l’alumnat d’un tràiler amb una durada entre 2- 3 minuts.  No s’acceptarà cap tràiler amb una durada superior.

El tràiler podrà tindre fotografies realitzades per l’alumnat, seleccionades a la xarxa o fragments escenificats, sempre respectant els drets d’autor i d’imatge  i sota la llicència de Creative Commons. Ha de ser inèdit i no es pot haver presentat a cap altre concurs.

Per presentar el tràiler al concurs caldrà enviar-lo a l’adreça: coordinacio_biblioteca@ itecnificacio.cat,  en format mp4 compatible amb els reproductors d’ús més freqüent (Windows Media, VLC, etc.).

Un cop fet això  i acabat el plaç de presentació es penjarà  en primer lloc al canal Youtube del centre i també al bloc de l’Institut de Tecnificació, https://blocs.xtec.cat/bibliotec/ , on es podrà votar .

 

TERMINIS

Es podran presentar treballs fins al dia 19 de desembre de 2021 inclòs.

Des del 10 de gener i fins el 7 de març de 2022 (inclòs) es podran votar els vídeos presentats.

JURAT

El jurat estarà format per un membre de la Comissió de Biblioteca i el professor/a de la matèria de Cultura Audiovisual  de Batxillerat .

Es valoraran els següents criteris:

  • La qualitat artística.
  • La creativitat.
  • El guió.
  • La qualitat tècnica.

PREMIS

S’entregaran tres premis, un per cada franja d’edat.

El premi consistirà en un val de  20 euros en material escolar per cadascun dels membres dels grups premiats.  Els altres participants no premiats rebran també un petit obsequi de material lliurat pel centre.

S’atorgarà un premi extraordinari al booktràiler més votat al bloc ( comptarem com a tal els like rebuts al vídeo).

Vinga, us animem a demostrar la vostra creativitat… esperem el vostre booktràiler.

II Concurs de booktrailers