Tècnic o tècnica d’esport en futbol (1r i 2n Nivell)

Formació professional de grau mitjà.

Durada del cicle formatiu: 455 hores.

Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol.

El primer nivell d’aquests estudis capacita per dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults. També capacita per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.

Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Vies accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar una prova general. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica d’accés.Física i tècnica .

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat.

Continguts

Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l’entorn social i els recursos tecnològics de l’àmbit de l’esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Continguts Primer Nivell

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I
 • Entrenament esportiu I
 • Fonaments sociològics de l’esport
 • Organització i legislació de l’esport I
 • Primers auxilis i higiene en l’esport

Bloc específic (170 hores)

 • Desenvolupament professional I
 • Direcció d’equips I
 • Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del futbol I
 • Preparació física aplicada I
 • Regles del joc I
 • Seguretat esportiva
 • Tàctica i sistemes de joc I
 • Tècnica individual i col•lectiva I

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana
 • Fonaments de l’esport adaptat

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Continguts Segon Nivell

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
 • Entrenament esportiu II
 • Fonaments sociològics de l’esport
 • Organització i legislació de l’esport II
 • Teoria i sociologia de l’esport

Bloc específic (185 hores)

 • Desenvolupament professional II
 • Direcció d’equips II
 • Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del futbol II
 • Preparació física aplicada II
 • Regles del joc II
 • Seguretat esportiva
 • Tàctica i sistemes de joc II
 • Tècnica individual i col•lectiva II

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera
 • Equipaments esportius
 • Informàtica bàsica aplicada

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Preinscripció i matrícula

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la sol•licitud i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol•licituds segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

 • la qualificació mitjana del requisit d’accés al•legat,
 • dos punts, si la persona sol•licitant està domiciliada a Catalunya i
 • un punt, si s’ha fet la prova específica d’accés en alguna convocatòria anterior.

Les sol•licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat, que s’obté per sorteig.

Continuïtat / Sortides Professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults,
  • acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva i
  • promotor o promotora de futbol.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol, si tenen el títol de batxiller o batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits esportius corresponents, o bé;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • l’entrenament de futbolistes i equips,
  • coordinador o coordinadora en escoles esportives de salvament i socorrisme,
  • l’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes,
  • l’arbitratge.

 

Informació a gencat