Tècnic o Tècnica d’Esport en Muntanya Mitjana

Formació professional de grau mitjà.

Durada del cicle formatiu 1r Nivell: 420 hores
Durada del cicle formatiu 2n Nivell: 555 hores

Muntanya mitjana, juntament amb escalada, alta muntanya i descens de barrancs, és una especialitat de la modalitat d’esports de muntanya i escalada.

El primer nivell d’aquests estudis capacita per promoure activitats d’excursionisme i acompanyar en la pràctica de l’excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional. Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d’excursionisme.

El segon nivell capacita per conduir activitats conduir activitats de baixa i mitjana muntanya i ensenyar la pràctica d’aquesta especialitat. Té una durada de 555 hores (355 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Vies accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar una prova general. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 2. Superar una prova específica d’accés.

Per accedir al segon nivell cal complir els requisits següents:

 1. Haver aprovat el primer nivell de l’especialitat i superar una prova específica.

Continguts

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l’entorn social i els recursos tecnològics de l’àmbit de l’esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Continguts Primer Nivell

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I
 • Entrenament esportiu I
 • Fonaments sociològics de l’esport
 • Organització i legislació de l’esport I
 • Primers auxilis i higiene en l’esport

Bloc específic (135 hores)

 • Desenvolupament professional I
 • Formació tècnica d’excursionisme
 • Medi ambient de muntanya
 • Seguretat en l’excursionisme
 • Didàctica i dinàmica de grups

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana
 • Fonaments de l’esport adaptat

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Continguts Segon Nivell

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
 • Entrenament esportiu II
 • Organització i legislació de l’esport II
 • Teoria i sociologia de l’esport

Bloc específic (175 hores)

 • Desenvolupament professional II
 • Coneixement del medi
 • Psicologia dels esports de muntanya i escalada
 • Formació tècnica i metodològica de la progressió en muntanya
 • Entrenament de l’excursionisme
 • Seguretat en la muntanya mitjana
 • Conducció en la muntanya mitjana

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera
 • Equipaments esportius
 • Informàtica bàsica aplicada

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Preinscripció i matrícula

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la sol•licitud i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol•licituds segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

 • la qualificació mitjana del requisit d’accés al•legat,
 • dos punts, si la persona sol•licitant està domiciliada a Catalunya i
 • un punt, si s’ha fet la prova específica d’accés en alguna convocatòria anterior.

Les sol•licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat, que s’obté per sorteig.

Continuïtat / Sortides Professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell i
 • al món laboral, com a:
  • promotor o promotora d’excursions i
  • guia en muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • guia d’activitats de muntanya baixa i mitjana;
  • programador o programadora i organitzador o organitzadora d’excursions, i
  • monitor o monitora d’excursionisme.

 

Informació a gencat