Cicle Formatiu d’Esports de Grau Mitjà CAFEMN

Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

Formació professional de grau mitjà.

Durada del cicle formatiu: 1400 hores.

Formació en el centre educatiu: 990 hores (crèdits de l’1 al 11 i el 13).
Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 12).

Accés al cicle

Per a matricular-se en aquest cicle formatiu és necessària tenir una de les següents titulacions o mètodes d’accés:

 • Graduat en ESO
 • FP1 o equivalent
 • 2n curs de BUP
 • Curs específic per accés a CFPM
 • Prova d’accés.

Perfil professional

Competència general

És competència general d’aquest tècnic conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no calguin tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, i aconseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos. previstos.

Competències professionals

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Conduir clients/usuaris per senders i rutes de baixa i mitjana muntanya:

 1. Establir l’itinerari de l’activitat tenint en compte les característiques dels usuaris i les condicions del medi.
 2. Establir les mesures preventives i els recursos necessaris per tal de garantir el desenvolupament de l’activitat en condicions de seguretat.
 3. Reconèixer signes meteorològics, del medi i de les persones, indicadors de situacions de perill i actuar en conseqüència.
 4. Progressar amb eficàcia i seguretat per senders i itineraris de baixa/mitjana muntanya.
 5. Informar sobre les tècniques de progressió i les característiques del material, de l’itinerari i de la zona, i sensibilitzar el client/usuari amb relació als aspectes de conservació del medi.
 6. Guiar, organitzar i animar el grup, i adaptar-se a les característiques dels integrants.
 7. Organitzar activitats complementàries de caràcter lúdic per realitzar-les en les hores de descans.
 8. Seleccionar una ubicació segura i organitzar una zona de pernoctació, respectant la normativa vigent.
 9. Aplicar els mètodes d’assegurament i realitzar el salvament de persones, en cas d’accident, quan les condicions ho permetin.
 10. Aplicar primers auxilis a malalts i accidentats i coordinar-ne el trasllat en cas necessari.
 11. Dirigir el grup en situacions difícils o extremes i organitzar les mesures de supervivència que assegurin les necessitats d’alimentació, hidratació i refugi.

b) Conduir clients/usuaris en bicicleta per itineraris en el medi natural:

 1. Establir l’itinerari de l’activitat tenint en compte les característiques dels usuaris i les condicions del medi.
 2. Preparar el material, condicionar la bicicleta i realitzar-ne el manteniment preventiu amb destresa i eficàcia.
 3. Conduir la bicicleta per terrenys de diverses característiques amb eficàcia i seguretat.
 4. Informar sobre les tècniques de conducció i les característiques de la bicicleta, de l’itinerari i de la zona, i sensibilitzar el client/usuari amb relació als aspectes de conservació del medi.
 5. Guiar, organitzar i animar el grup, i adaptar-se a les característiques dels integrants.
 6. Aplicar primers auxilis a malalts i accidentats i coordinar-ne el trasllat en cas necessari.
 7. Dirigir el grup en situacions difícils o extremes i organitzar les mesures de supervivència que assegurin les necessitats d’alimentació, hidratació i refugi.
 8. Organitzar activitats complementàries de caràcter lúdic per realitzar-les en les hores de descans.
 9. Seleccionar una ubicació segura i organitzar una zona de pernoctació, respectant la normativa vigent.

c) Conduir clients/usuaris a cavall per itineraris en el medi natural:

 1. Establir l’itinerari de l’activitat tenint en compte les característiques dels usuaris i les condicions del medi.
 2. Preparar el material, condicionar els cavalls i encarregar-se del seu manteniment.
 3. Cavalcar amb equilibri i soltesa als diferents aires en muntada d’exterior per terrenys de diverses característiques.
 4. Informar sobre les tècniques d’equitació, les característiques del cavall, de l’itinerari i de la zona, i sensibilitzar el client/usuari amb relació als aspectes de conservació del medi.
 5. Guiar, organitzar i animar el grup, i adaptar-se a les característiques dels integrants.
 6. Organitzar activitats complementàries de caràcter lúdic per realitzar-les en les hores de descans.
 7. Aplicar primers auxilis a malalts i accidentats i coordinar-ne el trasllat en cas necessari.
 8. Dirigir el grup en situacions difícils o extremes i organitzar les mesures de supervivència que assegurin les necessitats d’alimentació, hidratació i refugi.
 9. Seleccionar una ubicació segura i organitzar una zona de pernoctació, respectant la normativa vigent.

d) Realitzar l’administració, gestió i comercialització en una petita empresa:

 1. Avaluar la possibilitat d’implantació d’una petita empresa segons la seva activitat, el volum de negoci i els objectius.
 2. Determinar les formes de contractació més idònies segons la grandària, l’activitat i els objectius d’una petita empresa.
 3. Elaborar, gestionar i organitzar la documentació necessària per a la constitució d’una petita empresa, i també la que genera el desenvolupament de la seva activitat econòmica.
 4. Promoure, segons l’activitat comercial requerida, la venda de productes o serveis mitjançant els mecanismes o les relacions més adients.
 5. Negociar amb proveïdors i clients/usuaris per tal d’obtenir les condicions més avantatjoses en les operacions comercials.
 6. Crear, desenvolupar i mantenir bones relacions amb els clients/usuaris reals o potencials.
 7. Identificar, en temps i forma, les accions derivades de les obligacions legals d’una empresa.

Camp professional

Àmbit professional i de treball

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el camp del turisme i el lleure, prestant serveis d’acompanyament a clients/usuaris particulars o grups organitzats que desitgin realitzar activitats ludicoesportives que es desenvolupen en el medi natural: medi terrestre en general, baixa i mitjana muntanya.

Els diversos tipus d’empreses i entitats on pot desenvolupar la seva feina són:

 • Empreses d’esports d’aventura.
 • Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs, cases de colònies, refugis.
 • Agències de viatges.
 • Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides.
 • Clubs esportius.
 • Escoles.
 • Estacions d’esquí amb oferta complementària d’activitats.
 • Entitats públiques que ofereixin programes d’activitats en el medi natural.

Aquest tècnic pot exercir com a autònom i oferir els seus serveis a aquestes empreses o treballar-hi com a contractat.

Per exercir aquesta activitat, aquest tècnic ha de tenir estabilitat emocional i temperamental i una aptitud física que li permeti desenvolupar-se amb seguretat i eficàcia.

Àmbit funcional i tecnològic

Aquesta figura se situa en els processos de conducció i animació de grups/clients/usuaris i en les funcions/subfuncions d’organització i realització d’activitats de senderisme, excursionisme, itineraris en bicicleta i rutes eqüestres.

Principals ocupacions i llocs de treball

Amb finalitats d’orientació professional s’enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que es poden desenvolupar quan s’hagi adquirit la competència professional definida pel títol:

 • Acompanyador de muntanya.
 • Guia de turisme eqüestre.
 • Guia d’itineraris en bicicleta.
 • Coordinador d’activitats de conducció/guiatge en empreses turístiques o entitats públiques o privades d’activitats en la natura.
 • Promotor d’activitats de conducció/guiatge en clubs i associacions.

Currículum. Crèdits

Crèdit 1: El medi natural.
Crèdit 2: Conducció de grups i activitats en el medi natural.
Crèdit 3: Seguretat i supervivència en muntanya.
Crèdit 4: Conducció de grups en bicicletes.
Crèdit 5: Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques.
Crèdit 6: Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.
Crèdit 7: Fonaments de l’activitat física.
Crèdit 8: Primers auxilis.
Crèdit 9: Activitats físiques per a persones amb discapacitats.
Crèdit 10: Dinàmica de grups.
Crèdit 11: Formació i orientació laboral.
Crèdit 12: Formació en centres de treball.
Crèdit 13: Síntesi.

Per a més informacio:

Informació a gencat