El receptari ecològic recollit pel nostre alumnat de 3r ESO ha estat publicat al Butlletí d’Escoles Verdes. Us afegim enllaç per tal que pugueu consultar totes les activitats que es van realitzant cada mes  a les distintes escoles. Ben segur que us serà d’interès.

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2021/numero-144/

El nostre receptari al Butlletí d’Escoles Verdes