El Projecte de Recerca de 4tESO és una oportunitat d’adquirir les habilitats més importants de la investigació treballant en equip. Durant una setmana els alumnes han canviat les seves estratègies de treball intentant aprofundir en un tema proposat per l’Institut o per ells mateixos. Han fet un esforç per aconseguir elaborar una memòria escrita que després han presentat davant un tribunal de dos professors i davant els seus companys. Ho han valorat positivament en general, tot i que també s’han recollit impressions de que és poc temps o massa i alguns alumnes han opinat que valdria la pena dur-lo a termini al llarg de tot el curs.

Treball de recerca 4 ESO