Treball col·laboratiu, interdisciplinari en segon ESO,  Projecte ‘Cançó que mai s’acaba’ de La Fúmiga. Es tracta d’identificar i exposar, amb suport Power Point/Drive, les vora 30 referències a altres cançons presents en la composició de La Fúmiga. Els grups han estat dissenyats per la tutora, atenent criteris pedagògics i de diversificació de rols.

Treball cooperatiu a 2n ESO