L’alumnat de primer de batxillerat ha explicat les seves reflexions sobre el pensament filosòfic del tema El totalitarisme a través de la gravació del seu pensament en veu alta.  No es demanava preparar una exposició oral sinó que es deixi fluir el seu pensament espontani mentre va resseguint el curs. No ens interessa, doncs, que el vídeo final sigui maco ni que les notes de l’alumne siguin visualment polides sinó que tot plegat reflecteixi el flux del seu pensament. Per tant, l’únic que s’ha de tenir preparat prèviament és el sistema de gravació, un full, un bolígraf i la reflexió final.
Andrea Guerrero

https://drive.google.com/file/d/1uHOWxWIptgWNpfcrnnt04EZjug1WYoZd/view?usp=sharing

Pau Bayo
Anna Cardona
Maria Vidal
Emma Zaera
TOTALITARISME